STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN SAFETY

12 September 2021, 23:36 128

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN SAFETY

 

URAIAN TUGAS

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN SAFETY

 

No

Jabatan

 

Uraian Tugas

1

Ketua

-

Penanggungjawab semua kegiatan pelaksanaan Safety disekolah

 

 

-

Memberikan arahan dan pembinaan kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan dengan baik

 

 

-

Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan safety

 

 

-

Menjalin komunikasi dengan Pembina safety PT. ADM

2

Pembina (IDUKA)

-

Memberikan bimbingan pelaksanaan safety dapat berjalan dengan baik

 

 

-

Mengevaluasi pelaksanaan safety di sekolah

 

 

-

Memberikan bantuan non teknis untuk kemajuan pelaksanaan safety

3

Wakil Ketua

-

Membantu kegiatan pelaksanaan safety yang dilaksanakan oleh ketua

 

 

-

Membantu menyusun program kerja pelaksanaan safety 

 

 

-

Menggantikan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan apabila ketua berhalangan

4

Koordinator Regu

Pemadam

Kebakaran

-

-

-

Memastikan setiap area teridentifikasi potensi bahaya kebakaran

Mengadakan simulasi cara memadamkan api

Memberikan edukasi cara mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran

5

Koordinator Regu P3K

-

-

Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan terhadap seluruh warga sekolah Memastikan bahwa setiap unit kerja telah memiliki peralatan P3K

 

 

-

Mengontrol penggunaan peralatan P3Kd disetiap unit kerja

6

Koordinator Regu Evakuasi

-

Melaksanakan evakuasi apabila terjadi bahaya yang ditimbukan oleh perbuatan manusia maupun alam dilingkungan sekolah yang berakibat terjadinya kecelakaan ditempat kerja maupun dilingkungan sekolah

 

 

-

Memindahkan manusia dari titik bahaya ke titik aman

7

Koordinator Regu Logistik

-

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam maupun kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungan sekolah

 

 

-

Mencukupi kebutuhan pokok sesuai kebutuhan korban

 

 

-

Menyediakan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan safety di sekolah

8

Koordinator Regu Keamanan

-

-

Menjaga keamanan lingkungan terjadinya kecelakaan baik fisik korban maupun peralatan. Memastikan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dilingkungan sekolah selama pelaksanaan safety

9

Koordinator Regu Transportasi

-

-

Menyediakan angkutan yang dibutuhkan apabila terjadi insiden di lingkungan sekolah. Memberikan bantuan angkutan bagi korban untuk diantar ke rumah sakit atau pulang ke rumah.

10

Koordinator Regu Komunikasi Internal

-

Menjalin komunikasi dengan pihak internal sekolah apabila terjadi kecelakaan yang dialami oleh warga sekolah

 

 

-

Memberi laporan kepada ketua pelaksanaan safety

 

 

-

Memfasilitasi komunikasi dengan seluruh pihak sekolah dalam memberikan masukan, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan safety

11

Koordinator Regu

Komunikasi

Eksternal

-

-

Menjalin komunikasi dengan pihak eksternal apabila terjadi kecelakaan yang dialami oleh warga sekolah

Memberi laporan kepada ketua pelaksanaan safety

12

Koordinator Regu Pemulihan Trauma

-

-

Memberikan bantuan psikis pemulihan trauma akibat terjadi kecelakaan kerja

Memberi penyuluhan kepada warga sekolah strategi memulihkan trauma akibat kecelakaan.